محاسبه‌گر کالری روزانه

روش‌های مختلفی برای تشخیص میزان کالری مورد نیاز روزانه‌ برای حفظ وزن، افزایش و یا کاهش وزن وجود دارد. روشی که در این قسمت مورد استفاده قرار گرفته است مبتنی بر فرمول ریاضی است که میزان کالری مورد نیاز شما را بر اساس جنسیت، سن، قد، وزن و میزان فعالیت بدنی و هدف شما (افزایش، کاهش و یا ثبات وزن) محاسبه می‌کند.

برای استفاده از این ابزار کافی است اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید.

Imperial
Metric
اطلاعات پایه
سطح فعالیت
اهداف
نتیجه:
0
کالری روزانه مورد نیاز

اگر تمام روش‌های لاغری را امتحان کرده‌اید و نتیجه نگرفته‌اید

کلینیک لاغری وندا شما را بدون رژیم، بدون ورزش و بدون عوارض، و با ضمانت‌نامه کتبی به اندام دلخواهتان می‌رساند

قبل و بعد لاغری

نمونه قبل و بعد 14

قبل و بعد لاغری

نمونه قبل و بعد 7

قبل و بعد لاغری

نمونه قبل و بعد 6