آشنایی با EMS

آشنایی با EMS

تحریک الکترونیکی عضلات که به اختصار به آن EMS گفته می‌شود یکی از روش‌های کاهش وزن است. در این روش که به آن تحریک الکتریکی عصبی عضلات هم گفته می‌شود، با استفاده از تکانه‌های الکتریکی باعث انقباض عضلات می‌شود. درواقع...

متابولیسم چیست؟

متابولیسم چیست؟

متابولیسم یا سوخت‌وساز ترکیبی از فرآیندهای بیوشیمیایی است که بدن شما از آن برای تبدیل غذا به انرژی استفاده می‌کند. این فرآیندهای متابولیکی شامل نفس کشیدن، خوردن و هضم غذا، رساندن مواد مغذی به سلول‌ها از طریق جریان خون،...

ترکیب و درصد چربی بدن

ترکیب بدن، نسبت چربی به بافت غیر چربی در بدن شما است. یک ترکیب بدن سالم، ترکیبی است که در آن درصد کمتری به چربی و درصد بیشتر به بافت غیر چربی که شامل ماهیچه، استخوان‌ها و اندام‌ها است،...